Nieuw: Mand leesondersteuning, 5-7 jaar

De Mand Leesondersteuning is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar die bezig zijn met het aanvankelijk lezen. Bij het aanvankelijk lezen hebben leerlingen vaak nog auditieve ondersteuning nodig. De materialen uit deze mand zijn hiervoor ontwikkeld. De materialen verschillen in avi-niveaus van Start tot ongeveer E3.
Er zijn vier manden beschikbaar. Ze hebben allemaal dezelfde inhoud.

Suggesties

De materialen zijn bedoeld om in de groep het onderwijs te ondersteunen. Ze kunnen vooraf in de groep besproken worden. De eerste keren is het belangrijk om goed uit te leggen wat de bedoeling is en de leerlingen te helpen bij het gebruik. Na enkele keren oefenen kunnen de materialen bijvoorbeeld worden ingezet in een leescircuit.

Uitleenperiode, bezorgen en ophalen

De uitleenperiodes van de vertelmanden zijn hetzelfde als die van de andere uitleencategorieën.