Mand leesondersteuning, 5-7 jaar (groep 2 en groep 3)

De Mand Leesondersteuning is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar die bezig zijn met het aanvankelijk lezen. Bij het aanvankelijk lezen hebben leerlingen vaak nog auditieve ondersteuning nodig. De materialen uit deze mand zijn hiervoor ontwikkeld. De materialen verschillen in avi-niveaus van Start tot ongeveer E3.

Op dit moment zijn er twee versies van de manden. De manden met aanduiding ‘versie A’ hebben allemaal dezelfde inhoud. De manden met aanduiding ‘versie B’ zijn ook hetzelfde (maar anders dan versie A).

 

Suggesties

De materialen zijn bedoeld om in de groep het onderwijs te ondersteunen. Ze kunnen vooraf in de groep besproken worden. De eerste keren is het belangrijk om goed uit te leggen wat de bedoeling is en de leerlingen te helpen bij het gebruik. Na enkele keren oefenen kunnen de materialen bijvoorbeeld worden ingezet in een leescircuit.

Uitleenperiode, bezorgen en ophalen

De uitleenperiodes van de vertelmanden zijn hetzelfde als die van de andere uitleencategorieën.