Uitgaves

LeesPret Magazine

Lezen Oké! heeft van de gemeente Ridderkerk de opdracht gekregen om een magazine te ontwikkelen voor ouders met jonge kinderen die eenvoudig willen lezen. Lezen Oké! heeft deze opdracht omarmd en LeesPret ontwikkeld.

In dit magazine staan verschillende activiteiten voor in en om het huis. De ouder/verzorger kan deze met het kind uitvoeren. Denk hierbij aan:

 • Kijk- en praatplaten met suggesties
 • Versje van Marianne Busser en Ron Schröder
 • Buitenspelletjes
 • Voorleesbingo
 • Boekentips

LeesPret is gratis verstrekt aan de kinderen van groep 1 & 2 en aan zoveel mogelijk peuters van Ridderkerk.

 

 

 

Cover van de eerste uitgave van LeesPret.

Vragenspel van Aiden Chambers

Vragenkaarten bij boeken, verhalen, artikelen en poëzie, gebaseerd op de aanpak van Aidan Chambers.

 

Doel van de vragenkaarten

 • De leerlingen vertellen vanuit verschillende invalshoeken over hun boek, hun ervaring/beleving van het verhaal
 • De leerlingen leren hun mening te uiten en te delen in een groep
 • De leerlingen leren antwoorden te formuleren in heldere taal
 • De leerlingen hebben plezier in het spelen van het spel en het vertellen over hun boek
 • De leerlingen promoten boeken aan elkaar.

Daarnaast zijn de leerlingen gelijktijdig, in kleine groepjes, in gesprek en dus actief bezig met het werken aan bovengenoemde doelen.

 

Inhoud

Alle vragen zijn gericht op de beleving vanuit de leerling: “wat vind jij?”. De vragen zijn niet bedoeld om de leerling te toetsen of hij/zij het boek goed gelezen heeft. Ze zijn gericht op het motiveren van het lezen door boekpromotie.

In het doosje bevinden zich 4 verschillende soorten vragenkaarten:

 • A. eerste reacties, indrukken en mening over de tekst
 • B. tekstbegrip, tekstbeleving, relatie tussen tekst en werkelijkheid
 • C. stijl, genre, personages, auteur, waardering van de tekst
 • D. gericht op poëzie

 

Boeken

Hetzelfde boek of verschillende boeken? De leerlingen kunnen een spel spelen over een boek dat zij allemaal hebben gelezen maar het kan ook gespeeld worden door de vragen over hun eigen boek te beantwoorden. Belangrijk voor de beleving is dat de boeken aanwezig zijn. De leerlingen hebben hun gelezen boek voor zich. De vragen leveren ruim voldoende aanleiding tot gesprek.

 

Spellen

Met deze vragenkaarten kunnen diverse spellen worden gespeeld. Belangrijk is om voor ogen te houden hoeveel leerlingen gelijktijdig actief over hun boeken aan het vertellen zijn. Maar nog belangrijker is het dat de leerlingen plezier beleven.

Spellen kunnen gespeeld worden vanuit klassikale aansturing in groepjes van 3 tot 5 leerlingen, zoals; klassikaal een vraag trekken die in de diverse groepjes wordt besproken. Of het spel kan zelfstandig in groepjes van 3 tot 5 leerlingen worden gespeeld, zoals: om de beurt een vraag trekken die beantwoord wordt door allemaal/de buur/iemand naar keuze.

 

De rol van de leerkracht

Vanuit de theorie van Chambers is de volwassene de ondersteunende helpende hand. De leerkracht begeleidt het gesprek, leert de leerlingen om door te vragen en begeleidt het geven van antwoorden. Dit is niet mogelijk om in alle groepjes te doen. Een mogelijk advies is om de eerste keer het spel klassikaal te spelen, te introduceren. Vervolgens kunnen voorafgaande aan het spelen in groepjes één of enkele vragen klassikaal worden gesteld met daarbij het accent op het doorvragen en het beantwoorden.

 

Pictoketting

De Pictoketting kan gebruikt worden bij begrijpend luisteren. Deze picto’s neem je door bij het lezen van een prentenboek. Dit kan vanaf de peuters (dan kies je één of enkele picto’s) tot en met groep 4 (dan bereid je nog eventueel uit met extra picto’s).

Het kan gekoppeld worden aan coaching of ter ondersteuning van een traject over beginnende geletterdheid. Ze zijn gekoppeld aan boekoriëntatie, verhaalbegrip (vanuit de tussendoelen beginnende geletterdheid) en daarnaast 2 picto’s voor een eigen mening.

Een PDF met de picto’s kun je downloaden op de knop aan de rechterkant te klikken.

Downloads