Over Lezen Oké!

Lezen Oké! is in het jaar 2000 ontstaan en heeft als doelstelling het vergroten van de leesmotivatie, (voor)leesplezier en de leesbereidheid van kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Daarnaast past Lezen Oké! leesbevordering in bij het taal/leesonderwijs in voor het basisonderwijs en de VVE. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk financiële middelen worden besteed aan de kinderen/activiteiten en zo min mogelijk aan de organisatie. Een uitgebreide uiteenzetting kun je hieronder lezen.

 

Profiel Lezen Oké!

Positionering Lezen Oké!

Jaartal

Ontwikkeling

2000 Ontstaan basis van het huidige Lezen Oké!
– subsidie o.a. van Rabobank
2002-2006 Gesubsidieerd door gemeente
– met inspanningsverplichtingen van scholen en bibliotheek
– uitbreiding met Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
 2006-2007 Extra subsidie om door te kunnen starten
 2007-2010 Cofinanciering scholen en gemeente, inspanningsverplichting bibliotheek
 2010-2013 Cofinanciering scholen en gemeente
 2014-2017 Oprichting Stichting Lezen Oké!
Cofinanciering scholen en gemeente

 

Doelstellingen Lezen Oké!

 • Vergroten van leesmotivatie, (voor)leesplezier, leesbereidheid
 • Vergroten van kwaliteit en kwantiteit van het lezen door kinderen van 0 t/m 12 jaar
 • Inpassen van leesbevordering in het taal/leesonderwijs in PO en VVE
 • Stimuleren van de taalontwikkeling
 • Bewustmaken van het belang van (voor)lezen voor de ontwikkeling van kinderen

 

Uitgangspunt Lezen Oké!

Zoveel mogelijk geld naar de kinderen/activiteiten en zo min mogelijk naar overhead (88%-12%)

 

Organisatie Lezen Oké!

 • Projectleiding
  • CED-Groep adviseur en Ridderkerkse vertegenwoordiger
 • Activiteitencommissie
  • Vertegenwoordigers van KDV/PSZ/Basisscholen
  • 6 keer per jaar overleg
 • Netwerk leescoördinatoren
  • 1 – 2 leescoördinatoren per school
  • 5 keer per jaar overleg

 

Deelnemers Lezen Oké!

 • 22 VVE-instellingen
 • 13 basisscholen (15 locaties)

 

Lezen Oké! activiteiten

 

Workshopavond Kinderboekenweek

 • Enthousiasmeren en voorbereiden op de KBW
 • Verschillende workshops (5 en 8 workshops)
 • Bespreking van de bekroonde boeken

 

Jaartal

Deelname

2009 100 pedagogisch medewerkers en leerkrachten
2010 110 pedagogisch medewerkers en leerkrachten
2011 85 pedagogisch medewerkers en leerkrachten
2012 102 pedagogisch medewerkers en leerkrachten
2013 80 pedagogisch medewerkers en leerkrachten
2014 115 pedagogisch medewerkers en leerkrachten
2015 89 pedagogisch medewerkers en leerkrachten
2016 82 pedagogisch medewerkers en leerkrachten

 

Kinderboekenweek voorstellingen

Jaartal

Aantal toeschouwers

Aantal voorstellingen

2008 3200 kinderen 25 voorstellingen
2009 3125 kinderen 43 voorstellingen
2010 3500 kinderen 33 voorstellingen
2011 3400 kinderen 39 voorstellingen
2012 3400 kinderen 32 voorstellingen
2013 3400 kinderen 31 voorstellingen
2014 3300 kinderen 28 voorstellingen
2015 3400 kinderen 30 voorstellingen
2016 3400 kinderen 33 voorstellingen

 

Kinderboekenweek auteurs en illustratoren

auteurs-wolk

Voorleesdagen (Voorstellingen voor KDV/PSZ en vanaf 2009 groep 1 en 2)

Jaartal

Aantal toeschouwers

Aantal voorstellingen

2008 1200 kinderen 8 voorstellingen
2009 1200 kinderen 18 voorstellingen
2010 1200 kinderen 18 voorstellingen
2011 1150 kinderen 17 voorstellingen
2012 1000 kinderen 16 voorstellingen
2013 1200 kinderen 18 voorstellingen
2014 1250 kinderen 19 voorstellingen
2015 1300 kinderen 21 voorstellingen
2016 900 kinderen 15 voorstellingen
2017 1300 kinderen 22 voorstellingen

 

Maatschappelijke thema’s

 • Boek: Weg – thema: Huiselijk geweld – oktober 2008
  • Bereik: 915 kinderen
  • Speciale workshop voor leerkrachten groep 7/8
 • Boek: Cool – thema: Alcoholpreventie – mei 2009
  • Bereik: 422 kinderen van de groepen 8
  • Bereik: 65 ouders en professionals
  • Ieder kind van groep 8 het boek COOL
 • Boek: Mijn allerliefste vijand – thema: anorexia – oktober 2009
  • Bereik:  845 kinderen
  • Speciale workshop voor leerkrachten groep 7/8
 • Boek: Het achterhuis-Anna Frank en andere kinderboeken rond de 2e WO – thema: Oorlog – leven als kind in oorlogstijd– april 2013
  • Bereik: 550 kinderen
 • Voorstelling ‘Oorlogsgeheimen’ naar het boek Oorlogsgeheimen van Jacques Vriens – thema: Oorlog – leven als kind in oorlogstijd – april 2014
  • Bereik: 720 kinderen
 • Voorstelling: De lange schaduw van Sobibor door Theater In Feite – april 2015
  • Bereik: 430 kinderen
 • Voorstelling ‘Afblijven’ naar het boek van Carry Slee – mei 2016
  • Bereik: 400 kinderen

 

Auteursbezoeken

Jaartal

Deelname

2009-2010 Harmen van Straaten, Manon Sikkel, Theater Terra, Lieneke Dijkzeul & Simone van de Vlugt, Sanne te Loo
2010-2011 Piet van de Waal, Harmen van Straaten, Renske Werner, Dini’s Poppenrijk
2011-2012 Marlies Slegers, Victoria Farkas, Jacques Vriens
2012-2013 Anne Frank boekpromotie titels 2e WO, Harald Timmer
2013-2014 Dave Kastelein, Geronimo-tournee
2014-2015 Vivian den Hollander, De Spekkie en Sproet Speur Show

 

Materialen

VVE-instellingen

 • 2009-2010 themakist Sint/Kerst
 • 2010-2011 seizoenstas
 • Boeken en materialen bij de Kinderboekenweek
 • Boeken en materialen bij de Voorleesdagen
 • 2014 Goed gevulde ‘doos’ bij Boekstartkast
  (4 intermediairs en 4 prentenboeken in een mooie ‘kikker’doos)

Basisscholen

 • Boeken en materialen bij de Kinderboekenweek
 • Boeken en materialen bij de Voorleesdagen
 • Boeken en materialen via het netwerk leescoördinatoren

 

Workshops

2009-2010:

 • Workshopavond pedagogisch medewerkers en leerkrachten onderbouw
  Spelstimulering vanuit boek, beweging en dans  (70 deelnemers)
 • Dubbel interview Lieneke Dijkzeul & Simone van de Vlugt (120 deelnemers)

2010-2011:

 • Workshopmiddag verhalenkasteel leerkrachten middenbouw (35 deelnemers)

2012-2013:

 • Workshopavond ‘Lezen met kinderen van 2 tot 7 jaar’ in samenwerking met CJG
  Doelgroep: ouders, verzorgers/pedagogisch medewerkers / leerkrachten

2013-2014:

 • Conferentie LIST – lezen als totaalaanpak: ontwikkelingen en manieren van aanbod op scholen onder de loep
  Doelgroep: Directies, IB’ers, leescoördinatoren (55 deelnemers)

 

Netwerk leescoördinatoren

 • Vanaf 2002 tot heden
 • Jaarijks 5 bijeenkomsten
 • Maximaal 2 leescoördinatoren per school in het netwerk
 • Hoge opkomst, hoger dan 90% per netwerkbijeenkomst
 • Rond 25 leescoördinatoren aanwezig per netwerkbijeenkomst
 • Onderwerpen:
  • Afstemming
  • Uitwisseling
  • Rol leescoördinator
  • Boekpromotie
  • Kennisdeling
  • Kennis uitbreiding

 

Uitleen school/thuis:
 Boekenpret

 • Vanaf 2002
 • Kisten voor VVE-instellingen: 35 kisten voor peuters, 10 kisten voor baby’s
 • Kisten voor groep 1 en 2: 35 dubbele kisten voor kleuters
 • 6 perioden per jaar
 • 2 chauffeurs
 • Deelname van alle VVE-instellingen en basisscholen
 • Digitale uitleen

Toekomst:

 • Uitbreiden kistenbestand
 • Verder automatiseren van uitleen

 

Uitleen school/thuis:
 Leestrolley Tas

 • Vanaf 2014
 • 4 thema-tassen
 • Pilot september-december 2014

 

Uitleen school:
 DigiTas

 • Vanaf 2013
 • Boxen met in iedere box 4 e-readers gevuld met kinderboeken
 • 2 boxen beschikbaar
 • Uitleen via het netwerk leescoördinatoren

 

Magazine: Groeten uit…

 • Magazine voor Ridderkerkse ouders en hun kinderen van 3 t/m 8 jaar
 • Inhoud: verhalen, voorbeelden en tips over hoe gezinnen thuis op een leuke manier bezig kunnen zijn met taal en tellen.
 • Helder taalgebruik
 • Beperkte hoeveelheid tekst
 • Met picto’s aangegeven per artikel of dit voor ouders is of om samen met hun kind(eren) te doen
 • Week van de opvoeding en Kinderboekenweek
 • 2013
  • Samenwerking met CJG, Gemeente, Sport en Welzijn en bibliotheek.
  • 1000 stuks, verspreiding via de scholen
 • 2014
  • Samenwerking met Sport en Welzijn, CJG, Gemeente.
  • 1200 stuks, verspreiding via de scholen en PSZ

 

Overzicht van activiteiten

 • Kinderboekenweek workshopavond/voorstellingen
 • Voorstellingen Voorleesdagen
 • Auteursbezoeken, schooloverstijgend georganiseerd
 • Uitbreiding van het boekenbestand van de scholen, VVE-inst.
 • Netwerkbijeenkomsten voor de leescoördinatoren
 • Kamishibai-activiteiten
 • Boekenpret VVE-instellingen en basisschool groep 1 en 2
 • Workshops voor diverse groepen
 • Schoolspecifieke plannen, inbedding in het onderwijsaanbod
 • Deelname Voorleeswedstrijd en Kinderjury stimuleren
 • Actualiseren Lezen Oké!-site
 • Koppeling lezen – maatschappelijke thema’s
 • Leesbevordering en digitale media
 • Jaarlijks magazine ‘Groeten uit…
Workshopavond KBW 2012

Workshopavond KBW 2012

 

KBW 2010 Joris Lutz voor groep 3 en 4

KBW 2010 Joris Lutz voor groep 3 en 4

 

Groepsfoto de Wingerd met schrijfster Mirjam Oldenhave en illustrator Rick de Haas KBW 2011

Groepsfoto de Wingerd met schrijfster Mirjam Oldenhave en illustrator Rick de Haas KBW 2011

 

KBW 2011 peuters op bezoek bij Dini's Poppenrijk

KBW 2011 peuters op bezoek bij Dini’s Poppenrijk

 

Met Rintje in De Loods KBW 2011

Met Rintje in De Loods KBW 2011

 

 Theater ‘t Plein KBW 2012

Theater ‘t Plein KBW 2012

 

COOL groepen 8 2009

COOL groepen 8 2009

 

KBW 2009 Feel Good in groep 7 en 8

KBW 2009 Feel Good in groep 7 en 8

 

Voorstelling Anne en Peter april 2013

Voorstelling Anne en Peter april 2013

 

Voorstelling Anne en Peter april 2013

Voorstelling Anne en Peter april 2013

 

Voorstelling Oorlogsgeheimen april 2014

Voorstelling Oorlogsgeheimen april 2014

 

Auteursbezoek Jacques Vriens op De Noord 2011

Auteursbezoek Jacques Vriens op De Noord 2011

 

Victoria Farkas 2012

Victoria Farkas 2012

 

Magazine 'Groeten uit...'

Magazine ‘Groeten uit…’