Coronacrisis en de consequenties voor onze activiteiten

Beste allemaal,

Vanuit Lezen Oké! hebben wij in verband met de landelijke corona-maatregelen, de volgende aanpassingen/annuleringen etc.

Aanbod Lezen Oké! en project 75-jaar Vrijheid:

 • Annulering netwerk leescoördinatoren 2 april
 • Annulering voorstellingen ‘De lange schaduw van Sobibor’ d.d. 22 en 23 april
 • Annulering workshops muzikale gedichten maken met Guus
 • Annulering creatieve verwerking bij schoolgedicht
 • Afsluiting project 75-jaar Vrijheid vooralsnog geannuleerd d.d. 23 mei
 • Bezoeken aan de Oudheidkamer zijn opgeschort. Mogelijk dat deze later in het jaar alsnog worden opgepakt.
 • Bezoeken van Dirk van den Brand (acteur uit Soldaat van Oranje) zijn opgeschort. Deze worden later in het jaar alsnog opgepakt.
 • Actie 7 woordendictee via het leescoördinatorennetwerk: Stuur jullie dictee in de periode vanaf nu t/m 2 april op naar: ridderkerk@lezenoke.nl en wij zorgen dat jullie het boek ontvangen.
 • Activiteiten georganiseerd door Bibliotheek Aanzet: zie mailing vanuit deze organisatie

Uitleen:

 • Annulering ophalen 22 april voor ALLE uitleen. Nadere informatie volgt in mei
 • Annulering uitlenen 13 mei voor ALLE uitleen. Nadere informatie volgt in mei

Acties voor komende periode vanuit Lezen Oké! en project 75-jaar Vrijheid:

 • In plaats van de netwerkbijeenkomst van 2 april gaan wij een uitgebreide boekentip maken rond WOII en vrijheid. We zijn aan het verkennen of we dit kunnen bundelen in een boekje naast de digitale boekentip op onze website.
 • Het boek ‘Erika’s verhaal’ wordt, in het kader van 75-jaar Vrijheid, omgezet naar een Powerpoint c.q. luisterboek. Deze wordt in komende periode via de mail aan jullie aangeboden zodat jullie deze op afstand kunnen delen met collega’s en vooral jullie leerlingen.
 • We zijn samen met Guus, in het kader van 75-jaar Vrijheid, bezig met het maken van een aanbod op afstand voor jullie leerlingen. We denken hierbij aan één of enkele filmpjes met lessen. We hopen dit in april uit te kunnen zetten.
 • In het kader van 75-jaar Vrijheid heeft Dirk van den Brand (acteur uit Soldaat van Oranje) al vier scholen bezocht. De overige scholen krijgen nog een fysiek bezoek van Dirk of voor de zomervakantie en anders rond de Kinderboekenweek. Daarnaast zijn we met Dirk in overleg om te kijken of het mogelijk is om een digitale presentatie te maken. Dan kunnen jullie met jullie leerlingen op afstand deze presentatie delen.

Zodra er meer informatie uit de benoemde acties is, dan informeren wij jullie via de mail en deze pagina.

Wij begrijpen dat we een grote hoeveelheid informatie op jullie afsturen en dat niet alles direct duidelijk zal zijn. Mocht je vragen hebben of meer informatie willen, mail gerust naar ridderkerk@lezenoke.nl

Wij wensen jullie veel sterkte met het organiseren van onderwijs op afstand.