BoekLog

BoekLog bestaat uit een tweetal uitnodigend vormgegeven boekjes waarin leerlingen bijhouden welke boeken ze hebben gelezen. Er is een boekje voor de groepen 4 en 5, en eentje voor de groepen 6, 7, 8. Daarnaast kunt u ook een handleiding bestellen. BoekLog heeft de uitstraling van een ‘vriendenboekje’ en staat vol met leuke, nuttige verwerkingsopdrachten. Kinderen zullen het graag zelf bijhouden.

BoekLog is naast iedere taalleesmethode te gebruiken en biedt de leerkracht ondersteuning bij leesbevordering, inzicht in de leeservaring van ieder individueel kind. Het verrijkt hetgeen je toch al doet in de klas, bijvoorbeeld meer diepgang bij de voorbereiding van boekbesprekingen.

 

Omschrijving

Vaak is bij de leerkracht wel bekend of een leerling graag leest. Maar het is niet altijd duidelijk wat er precies gelezen wordt, welke leesvoorkeuren en hoe het lezen beleefd wordt. Het wordt immers door niemand bijgehouden. BoekLog brengt daar verandering in en biedt aanknopingspunten voor reflectie op de gelezen boeken. BoekLog kan per klas, school of schooloverstijgend gebruikt worden om inzicht te krijgen in populaire boeken en/of schrijvers. Het kan ook dienen als voorloper op het leesdossier in het voortgezet onderwijs. Hierdoor ontstaat een doorlopende lijn.

Want hoe meer kinderen lezen, hoe beter de lees- en leerprestaties. Kinderen die graag en veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan kinderen die dat niet doen. Het gaat daarbij niet om technische oefening en begrip van teksten maar ook, en misschien wel vooral, om plezier in lezen. Kinderen die met plezier lezen zijn immers steeds gemotiveerd om een nieuw boek te beginnen.

 

Waarom BoekLog?

  • Stimuleren van het leesplezier en gaat hand in hand met betere schoolprestaties.
  • Kinderen houden systematisch gelezen boeken bij en geven uiting aan hun leeservaring.
  • Methodeonafhankelijk in te zetten per klas, school of schooloverstijgend (voorloper leesdossier in het voortgezet onderwijs).
  • De verwerkingsopdrachten zijn ontwikkeld op basis van de zogenaamde meervoudige intelligenties (Gardner 2002).

 

Hoe gebruikt u BoekLog?

De inhoud van BoekLog bestaat uit een algemeen gedeelte en een gedeelte met opdrachten. In het algemene gedeelte vindt u een pagina die ingevuld moet worden door de leerling. Verder treft u in het algemeen gedeelte onder andere aan:

  • Een lijst voor het bijhouden van gelezen boeken.
  • Pagina’s bestemd voor handtekeningen van schrijvers of illustratoren.
  • Boekentips: tips, aanraders van klasgenoten of leraren. De leerling kan hier verzamelen wat hij/zij nog wil lezen.
  • Boekbesprekingen Tips en Tops. Op deze bladzijde kan de leerkracht kort en bondig een Tip en een Top kwijt over een boekbespreking die een leerling heeft gehouden.
  • Een index waarbij de activiteiten zijn geordend naar de meervoudige intelligenties waarop ze een beroep doen.

Na het algemene gedeelte treft u per leerjaar een aantal verwerkingsopdrachten aan. Deze zijn ontwikkeld op basis van de zogenaamde meervoudige intelligenties (Gardner 2002).

 

Methode-onafhankelijk

BoekLog is naast iedere taalleesmethode te gebruiken en is daarom een uitgelezen instrument om inzicht te krijgen in de leeservaring van ieder individueel kind. BoekLog is zeer gemakkelijk inpasbaar in iedere werkwijze en het vraagt van de leerkracht nauwelijks iets extra’s, maar het is wel een verrijking van wat men al doet. Daarenboven biedt tegenwoordig iedere taalmethode verschillende lessen leesbevordering waarbij BoekLog als extra bron van informatie voor meer diepgang kan zorgen, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van boekbesprekingen, het zoeken van voorleesfragmenten, het nagaan van je favoriete genre, enzovoorts.

 

Boeklog_mainpic

BoekLog op OBS De Noord

Lees met plezier en haal meer uit je boek

Hoe zorgen we dat kinderen met meer plezier gaan lezen en nog meer uit hun boeken halen? Leerkracht Marianne van Gink en Guyanne van der Horst van de CED-Groep ontwikkelden samen BoekLog. Mariannes leerlingen zijn enthousiast.

OBS de Noord in Ridderkerk, de school van Marianne, is een ‘leesschool’. Er zijn drie leescoördinatoren, de school heeft een eigen bibliotheek en elke ochtend van half negen tot negen uur wordt er in elke groep gelezen. Vanuit passie voor leesplezier ontstond het project Lezen Oké!. Sinds twee jaar is dat de Stichting Lezen Oké!. ‘Wij propageren leesplezier en leesmotivatie’, zegt Marianne. ‘Lezen is belangrijk voor de fantasie en taalontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs veel nieuwe woorden. Ze krijgen zicht op een andere wereld. En we bevorderen zo ook nog eens burgerschap.’

Nieuw in de rij activiteiten is BoekLog, een fleurig boekje met dezelfde afmeting en uitstraling als een vriendenboekje. De leerling houdt hierin een lijst bij van gelezen boeken. Hij verzamelt leestips en handtekeningen van schrijvers en illustratoren en krijgt van de juf ‘tops en tips’ over zijn eigen boekbesprekingen. De leerling krijgt per gelezen boek een verwerkingsopdracht die steeds weer anders is. Bijvoorbeeld: maak een mindmap van dit verhaal, of: wie zijn de belangrijke personen? Jacques Vriens schreef het voorwoord en geeft daarin een paar handige tips mee voor wie moeilijk tot lezen komt.

Gek op lezen
Robrina (groep 6) is gek op lezen. ‘Ik lees spannende boeken, grappige boeken, dikke boeken. Als ik naar de bibliotheek ga, neem ik vijf of zes boeken mee. En op school heb ik ook meer dan vijf boeken gelezen. BoekLog is wel makkelijk, want dan kan je altijd terugkijken wat je hebt gelezen. Ik heb bijvoorbeeld ‘Superjuffie in de soep’ gelezen, van Janneke Schotveld. Ik heb voor dat boek een woordzoeker gedaan. Dat was wel een beetje moeilijk. Soms vind ik die vragen in BoekLog nuttig, soms ook een beetje niet. Ik denk wel dat kinderen door BoekLog meer gaan lezen. Dan bladeren ze erdoorheen en denken, o ja, dat boek heb ik gelezen, dat was leuk, boeken lezen is wel heel erg leuk.’

Evy (groep 7) is de voorleeskampioen van OBS De Noord. Die titel sleepte ze binnen met haar voordracht uit ‘Mulberry House’ van Kristine Groenhart. ‘Het is een leerzaam boek. Er komen stukjes Engels in voor omdat het zich in Londen afspeelt. Ik heb erg op de uitspraak geoefend. Ik lees altijd ’s avonds voordat ik naar bed ga en op school. Ik lees graag over de Tweede Wereldoorlog. Ik vind BoekLog heel handig, want daarin kan je kwijt wat je eigenlijk aan iemand anders wil vertellen. Als die geen tijd heeft, kan je het in je BoekLog schrijven. Bijvoorbeeld als er iets in voorkomt wat je niet begrijpt.’ Evy: ‘Ik denk dat ik straks, als ik van school ben, wel dingen blijf opschrijven over boeken die ik lees. We hebben nu op school geleerd hoe je dat kan doen.’

Mooie doorgaande lijn
Marianne begon bij wijze van pilot in groep 6 met BoekLog. ‘De kinderen hebben input geleverd en inmiddels is de definitieve versie klaar. Aangezien het boekje drie jaar meegaat, hebben deze leerlingen een mooie doorgaande lijn tot en met groep 8. Tijdens het halve uur vrij lezen aan het begin van de dag kunnen ze hun BoekLog bijwerken. De juf of meester geeft in BoekLog ook reacties op de boekbesprekingen. Ik denk dat die handgeschreven opmerkingen leuke herinneringen zijn voor later.’

BoekLog (met versies voor de groepen 4 en 5, en 6, 7 en 8) is samen met een handleiding voor de leerkracht verkrijgbaar bij de webwinkel van de CED-Groep.

Boeklog_cover

ISBN: 978-90-5819-328-5
Auteur(s): M. van Gink, G. van der Horst
Uitgavejaar: 2015

CED-Groep webshop

Downloads

Foto’s

Pictoketting

De Pictoketting kan gebruikt worden bij begrijpend luisteren. Deze picto’s neem je door bij het lezen van een prentenboek. Dit kan vanaf de peuters (dan kies je één of enkele picto’s) tot en met groep 4 (dan bereid je nog eventueel uit met extra picto’s).

Het kan gekoppeld worden aan coaching of ter ondersteuning van een traject over beginnende geletterdheid. Ze zijn gekoppeld aan boekoriëntatie, verhaalbegrip (vanuit de tussendoelen beginnende geletterdheid) en daarnaast 2 picto’s voor een eigen mening.

Een PDF met de picto’s kun je downloaden op de knop aan de rechterkant te klikken.

Downloads